Навчально-виховний комплекс

"ГАРМОНІЯ"

НВК "Гармонія"
Перший дзвінок у НВК Гармонія
Перший дзвінок
Свято Першого дзвоника
Свято у початковій школі
Наші золоті медалісти
На врученні золотих медалей
Прощавай, початкова школа
Концерт Прощай, початкова школа
Вироби до Різдва Христового
Виставка учнівських робіт Воскресни, писанко!
Підготовка до свята Великодня
Підготовка до свята Великодня
Учнівські вироби
Гурток Велоспорт
Гурток Футбол
Гурток Футбол
Гурток Футбол
Веселі старти
Нагородження у змаганнях Веселі старти
Спартакіада
Зустріч з спортсменами міста
Зустріч мушкетерів з вихованцями дошкільного відділення
Тренери та учні-фехтувальники
Тренування учнів з фехтування
Фехтування
Фехтування
Дошкільне відділення
Молодша група Веселка
Молодша група дошкільного відділення
Бібліотека закладу
Педагогічний колектив НВК
Колектив закладу
Нарада
Музей Івана Долгоша
Обід
Обід
Заняття з МСП
Змагання ЮІР
Уроки англійської мови в початковій школі
Екскурсія по Закарпаттю
Поїздка по Закарпаттю
Екскурсія у Львів
День Перемоги
Конкурс Європа
Співпраця з Червоним хрестом

Ужгородської міської ради

Закарпатської області

«Погоджено»

Голова профкому НВК

___________ А.В. Голич

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ГАРМОНІЯ»

Ужгородської міської ради Закарпатської області

ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, на одержання ґарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості і якості не нижче встановленого мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей і професійної підготовки, освіти з урахуванням соціальних потреб.

В НВК трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному вико-

нанні працівниками своїх трудових обов′язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчально-виховного процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу

 1. Ці правила поширюються на всіх працівників НВК «Гармонія», які працюють на основній роботі в НВК та по сумісництву, на студентів, які проходять практику та стажування на базі НВК.
 2. Метою цих правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників НВК.
 3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор НВК в межах наданих йому повноважень, а у випадку передбачених законодавством спільно або за погодження з профспілковим комітетом.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ З РОБОТИ

 1. Громадяни України вільно обирають види діяльності не заборонені законодавством, а також професією, місце роботи відповідно до своїх здібностей і потреб держави.
 2. Педагогічні працівники НВК приймаються на роботу відповідно до

чинного законодавства.

3. При працевлаштуванні працівник подає такі документи:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт;

- диплом або інший документ про освіту;

- анкетні дані, автобіографія;

- копію ідентифікаційного коду;

- військовослужбовці, військовозобов’язані (всіх військових формувань створених відповідно до законодавства України), пред’являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань подають відповідні документи про освіту чи професійну підготовку, копії яких звіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які працюють з учнями та в їдальні подають медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи з учнями і систематично проводять медогляд у встановлені законом України строки.

4. Працівники НВК можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

5. Працівники, які працюють в НВК по сумісництву подають такі документи:

- копію трудової книжки;

- копію документа про освіту;

- посвідчення про кваліфікацію;

- анкетні дані, автобіографія;

- копію ідентифікаційного коду;

- паспорт.

Всі педагоги, які працюють по сумісництву проходять медичний огляд згідно встановленого Законом порядку.

 1. Прийняття на роботу та звільнення з роботи оформляється наказом по НВК, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

7. Трудові книжки зберігаються як документи суворої звітності у директора НВК і видаються лише в окремих випадках (для зняття копії, оформлення

пенсій) під розписку. При звільнені з роботи трудова книжка видається разом з розрахунком в останній день роботи.

 1. Приймаючи працівника на роботу директор НВК або заступник директора НВК, який веде дане питання, повинен:

- роз’яснити працівникові його права і обов’язки;

- умови праці;

- його пільги і компенсації;

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку;

- вказати працівникові робоче місце;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки та протипожежної охорони.

 1. Розірвання трудового договору з ініціативи дирекції допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

Звільнення працівників за результатами атестації, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

Звільнення педагогічного працівників у зв’язку із зменшенням навантаження здійснюється в кінці навчального року.

 1. Припинення трудового договору оформляється наказом директора НВК.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Педагогічні та техпрацівники НВК мають право на:

- захист професійної честі і гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- пільгове забезпечення житлом у встановленому Законом порядку;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вибір форми навчання.

 1. Працівник НВК зобов’язаний:

- високо нести і підтримувати добру славу НВК, примножувати традиції і сприяти поширенню позитивної інформації про НВК;

- вносити пропозиції і сприяти поширенню навчально-виховного процесу організації побуту та дозвілля учнів НВК;

- виконувати вимоги до охорони праці , техніки безпеки, передбачені

відповідними правилами та інструкціями;

- берегти обладнання та інвентар, матеріали, навчальні посібники та

виховувати в учнів бережливе ставлення до майна НВК, сприяти

поповненню та ремонту майна через батьків та шефів;

- проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

 1. Педагогічні працівники НВК повинні:

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм сприяти розвиткові здібностей учнів по вивченню окремих предметів, готувати учнів до участі в міських, обласних та Всеукраїнських олімпіадах;

- настановами та особистим прикладом утверджувати у них повагу до

принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості , інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-побутових духовних,

історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізації, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати своїх вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,

миру, злагоди між усіма народами, національними релігійними групами;

- додержуватися педагогічної етики, моралі , поваги , поважати гідність

людини;

- захищати учнів НВК від будь-яких форм фізичного або психічного

насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати професійний рівень , педагогічну майстерність

і загальну культуру.

РОЗПОРЯДОК ДНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ:

 1. Початок уроків о 09.00, перерви між уроками 10 хв., а після другого та п’ятого уроків – 20 хв.
 2. Початок роботи на канікулах, під час карантину розпочинається о 9.00 год.
 3. Початок роботи дошкільного відділення НВК – 7.00 год., закінчення – 19.00 год. Розпорядок роботи дошкільного відділення додається.
 4. Всі заняття гуртків, консультації, позакласні заняття проводяться за окремим розкладом, затвердженому директором НВК та головою профкому.
 5. Всі збори та засідання дітей проводяться в позаурочний час згідно плану роботи НВК, затвердженого директором.
 6. Як в приміщеннях так і на території НВК забороняється вивішувати будь-які лозунги, транспаранти, плакати, оголошення без дозволу директора НВК або його заступників.
 7. В НВК встановлюються такі єдині вимоги до працівників та учнів :

- всі вчителі, вихователі, техпрацівники з’являються в НВК не пізніше, ніж за 15 хв. до початку роботи. В разі неявки в зазначений час, вважати, що працівник спізнився на роботу. Про причини спізнення працівник доповідає директору НВК, або тому, хто його заміняє. Прибувши до закладу, працівник знайомиться з розпорядженнями та оголошеннями дирекції НВК та громадських організацій;

- перед початком занять учитель або класний керівник перевіряє готовність класної кімнати: чи є крейда, ганчірка для витирання дошки, санітарний стан приміщення;

- у випадку, коли приміщення не підготовлене до занять, учитель інформує класного керівника;

- урок розпочинається перевіркою наявності учнів. У випадку відсутності учнів класний керівник в той же день вияснює причини відсутності та вживає заходи до їх усунення.

- при виклику учня для відповіді учитель повинен вимагати щоденник і

робити в ньому відповідні записи. Щоденник є одним з джерел інформації класного керівника про успішність учня та засобом зв’язку між педагогами і батьками;

- на уроках і в позаурочний час усі педагоги повинні пам’ятати і дотримуватися єдиних вимог до учнів, особливу увагу звертати на дотримання єдиних вимог до усного та писемного мовлення;

- у випадку необхідності усунення прогалин у заняттях учнів, учитель

зобов’язаний організувати додаткові заняття з ними. Учитель, який призначив додаткові заняття, повинен забезпечити їх якісне і

своєчасне проведення;

- учитель та класний керівник повинен знати індивідуальні особливості

та нахили кожного учня. У бесідах з батьками дотримуватися тактовності у поєднанні з вимогливістю, пояснювати батькам завдання НВК, ознайомити їх з єдиними вимогами до учнів. Присутність учителів на батьківських зборах є обов’язковою;

- після закінчення занять, силами учнів організувати прибирання приміщень класу (з 8 класу).

- учитель не повинен допускати, щоб у відповіді учнів були слова-паразити. Відповіді учнів повинні бути точними, абсолютно правильними, аргументованими;

- учителі повинні правильно дозувати домашнє завдання, в кінці уроку

перевірити, що учні його зрозуміли. Перевірити правильність запису домашнього завдання в щоденнику шляхом перевірки одного-двох учнів по вибору. Стежити за раціональним використанням робочого часу на уроці.

- перебуваючи в класі учитель стежить за збереженням майна, чистотою

та порядком. У разі виявлення поламки чи пропажі майна доводити до відому про це класного керівника та завідуючого кабінетом, приймати міри по наведенню порядку;

- відповідно до інструкції, учитель акуратно, ясно і точно робить записи

в класному журналі;

- всі учителі НВК стежать за якісним виконанням правил для учнів та

правил внутрішнього розпорядку;

- на початку кожного навчального року всі педагогічні працівники

знайомляться з особовими справами новоприбувших учнів;

- всі учителі повинні мати на уроці робочі та календарні плани програму з відповідного предмету;

- всі педагоги зобов’язані вимагати від учнів суворого дотримання

єдиних вимог до усного і писемного мовлення;

- виконання двох контрольних робіт в одному класі в один день не

допускається. З метою координації цієї роботи складається графік контрольних робіт на семестр і погоджується у заступника директора НВК з навчально-виховної роботи;

- всі учні повинні мати закріплене за ним робоче місце, яке тримати у

зразковому стані;

- оформлення і ведення класних журналів здійснюють класні керівники;

- учитель в жодному випадку не виходить із класу протягом уроку, категорично забороняється виганяти учнів із класу. Якщо учень порушує дисципліну або порядок, учитель повинен встановити порядок і забезпечити належну дисципліну всіх учнів;

- вважається порушенням педагогічної етики запрошувати класного

керівника чи представника адміністрації в клас для наведення порядку з учнями, або приводити їх до директора та заступників. Про випадок порушення дисципліни в класі або режиму роботи НВК слід повідомити класного керівника та заступника директора по виховній роботі;

- в присутності учнів працівникам НВК забороняється обговорювати,

заперечувати накази та розпорядження директора та його заступників;

- педагоги відповідають перед дирекцією та батьками за якість навчання

та виховання учнів, за виконання навчального плану та навчальні програми, за випуск учнів із НВК з міцними знаннями, виконання плану контрольних та лабораторних робіт, а також за виконання єдності педагогічних вимог;

- педагоги повинні відноситись до всіх учнів з однаковими вимогами,

бути ввічливими, спокійними, справедливими;

- в разі необхідності індивідуальної бесіди необхідно добре продумати

її зміст, мовне оформлення, педагог обов’язково повинен бути внутрішньо і зовнішньо спокійний;

- зовнішність працівників НВК та їх манери повинні бути взірцем для учнів;

- всі педагоги несуть повну відповідальність за проведення навчально-

виховного процесу з свого предмету.

ОБОВ’ЯЗКИ УЧИТЕЛЯ

- уроки проводити на високому науковому, методичному і теоретичному

рівнях, що забезпечуються переходом на нові форми навчання, вчити учнів учитися;

- формувати в учнів уміння і навички з свого предмету, готувати учнів

до практичного застосування набутих теоретичних знань;

- стежити за успіхом кожного учня, за старанністю і відношенням до

навчання. Відмітити старанність оцінками у класному журналі, давати

рекомендації учням по поглибленню знань з свого предмету. При необхідності проводити додаткові заняття. Про випадки погіршення навчання учнем негайно повідомляти класного керівника, батьків або осіб, які їх замінюють;

- аналізувати і вияснювати причини поганої успішності учнів і доводити

їх до класного керівника, батьків та дирекції НВК;

- організовувати та контролювати самостійну роботу учнів на уроках;

- планувати навчальний матеріал зі свого предмету, враховуючи проведення інтегрованих уроків, лекцій, семінарів, практикумів, конференцій тощо;

- брати активну участь у методичній роботі НВК і міського методичного об’єднання;

- підтримувати тісний зв’язок з класним керівником, батьками учнів або особами, які їх замінюють;

- вносити пропозиції по організації навчально-виховного процесу, брати

участь у батьківських зборах, педрадах, позакласних заходах;

- впроваджувати в практику роботи найбільш ефективні форми, методи/p>

і технічні засоби навчання;

- розробляти і забезпечувати виконання плану оснащення навчального

кабінету, забезпечувати поповнення кабінету сучасним обладнанням,

літературою і роздатковим матеріалом. Організовувати виготовлення

саморобних приладів і посібників;

- керувати предметним гуртком, проводити факультативні заняття;

- аналізувати стан успішності учнів, забезпечувати дотримання ними

нормальної дисципліни, єдиних вимог до учнів, вести облік відвідування занять, стежити за веденням учнями щоденників;

- вивчати особисті якості учнів, допомагати їм у виборі спецкурсів за

вибором факультативів. Рекомендувати літературу для позакласного

читання. Через бібліотеку НВК забезпечувати учнів необхідними

підручниками, літературою, через заступника з навчально-виховної

роботи - іншим навчальним приладдям;

- вивчати з учнями і забезпечувати дотримання ними правил техніки

безпеки та протипожежної безпеки і виробничої санітарії при експлуатації обладнання навчального кабінету, проведення позакласних заходів. Відповідати за збереження життя і здоров’я учнів при проведенні заходів;

- подавати особистий приклад добрих моральних принципі, бути взірцем для учнів, користуватися повною довірою учнів та бути для них порадником;

- сприяти підтриманню належного морально-психічного клімату серед

колективу учнів і працівників НВК, приймати участь у підготовці і проведенні загальношкільних заходів.

ОБОВ’ЯЗКИ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА ВИХОВАТЕЛЯ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ:

- планує, організовує, проводить виховну роботу, позаурочну навчальну

роботу з вихованцями, учнями в закріпленій групі;

- сприяє становленню їх як особистостей, талантів, участі у художній,

технічній, фізкультурно-спортивній, суспільно-корисній діяльності;

- працює у тісному контакті з педагогами, органами учнівського

самоврядування, батьками;

- контролює дотримання вихованцями вимог статуту НВК, підготовку до навчальних занять;

- настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння. Додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів;

- стежить за забезпеченням здорових, безпечних умов виховання, навчання, праці, відпочинку;

- постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність,

загальну культуру.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ТА КЛАСОВОДА:

- класні керівники є опікуни і керівники, як всіх учнів класу, так і кожного учня зокрема у всіх відносинах, які входять у компетенцію навчального закладу;

- беруть участь у перевідних та випускних екзаменах, скріплюють своїм

підписом екзаменаційні протоколи, присутні при медичному огляді учнів класу лікарем НВК, медсестрою;

- приймає до уваги і виконання рекомендацій медпрацівників, батьків

стосовно дальшого виховання і розвитку учнів.

- несе відповідальність за збереження життя учнів класу, проводить

інструктаж з техніки безпеки, веде особові справи школярів.

- зобов’язаний знати можливості, старанність, успіхи та нахили кожного

з учнів класу, уважно стежить за розвитком кожного учня: розумовим,

моральним, фізичним. Для цього повинен спілкуватися з усіма педагогічними працівниками НВК і отримувати від них необхідну

інформацію, а також відвідування уроки , спецкурси, факультативи.

Надавати учням допомогу у виборі спецкурсів, факультативів в організації необхідних консультацій;

- вступати в контакт з батьками учнів або особами, які їх замінюють з

метою встановлення зв’язку і налагодження впливу сім’ї і НВК на учнів. Відвідувати учнів вдома, щоб знати обстановку, в якій знаходиться учень його класу;

- стежити наскільки шкільна і домашня обстановка доповнюють одна

одну і сприяють всебічному розвитку дитини. В разі потреби вживати заходів до батьків і педагогів по покращенню впливу на учнів;

- стежити і вживати всі заходи для того, щоб всі книги, зошити, навчальні приладдя, меблі, м’який інвентар в НВК зберігалися учнями і були завжди в робочому стані. З цією метою він повинен періодично, а іноді і раптово робити перевірку стану зберігання учнями майна НВК.

При необхідності через батьків забезпечити його ремонт;

- стежити за відвідуванням учнями НВК, мати дані про причини відсутності учнів на уроках без поважних причин, спізнення. У випадку,

коли учень часто пропускає уроки без поважних причин, наставник зобов’язаний вжити заходів по виправленню поведінки учня визначити

міру дисциплінарного впливу. В крайньому випадку повідомити заступника директора з виховної роботи, який зобов’язаний продовжити дії класного керівника.

- стежити за навчальними успіхами учнів. Контролювати виконання

учнями домашніх завдань. З метою підвищення якості знань учнів –

зобов’язаний один раз на чверть проводити в класі батьківські збори,

малу педраду із залученням батьків, учителів, які працюють у класі,

сприяти виконанню рекомендацій, зборів та нарад. Стежити за якісним

веденням учнями щоденників.

- стежити і впливати на поведінку учнів свого класу. На початку року

вивчає з ними розпорядок роботи, правила для учнів; єдині вимоги і вимагає їх свідомого виконання.

- виставляє кожного семестру учням свого класу оцінки за поведінку, виписує і вручає учням табелі успішності, збирає їх на початку наступного семестру.

- разом з учителями керує позакласним читанням учнів, рекомендує

книги для читання з шкільної та міських бібліотек, організовує культпоходи в кінотеатр, драмтеатр, музеї міста, туристичні походи. День і години відвідування цих установ, проведення походів погоджує із заступником директора з виховної роботи.

- мати готові точні дані, необхідні для характеристики кожного учня

класу;

- складає план виховної роботи на семестр з урахуванням запитів учнів,

веде облік виховної роботи, особові справи, класний журнал. Чергує по НВК і забезпечує якісне чергування учнів свого класу;

- подавати приклад добрих моральних принципів, бути взірцем для вихованців, користуватись довір’ям і повагою вихованців.

- добиватись точного виконання учнями режиму та обов’язків для учнів;

- несе відповідальність за якість чергування учнями по НВК їдальні;

- стежить за санітарним станом учнів класу.

ЧЕРГОВИЙ ВЧИТЕЛЬ ПО НВК:

- черговий вчитель несе чергування згідно графіка, складеного заступником директора з навчально-виховної роботи;

- вказівки чергового вчителя по НВК виконують всі працівники та учні

НВК;

- черговий перевіряє всі відкриті приміщення НВК, наявність чергових

учнів, при необхідності призначає заміну відсутніх;

- відповідає за дотримання учнями порядку у НВК та їдальні;

- інструктує чергових учнів про їх обов’язки, стежить за чітким їх виконанням;

- черговий учитель і чергові учні повинні мати нарукавні пов’язки встановленого зразка;

- про наслідки чергування черговий доповідає заступнику директора з

виховної роботи.

ЧЕРГОВІ УЧНІ ПО НВК. ВИМОГИ ДО УЧНІВ ПІД ЧАС

ЧЕРГУВАННЯ ПО НВК:

- чергування учнів у НВК здійснюється учнями певного класу, які чергують один тиждень. На початку тижня класний керівник розподіляє

учнів по постах.

- чергування починається у понеділок і здається іншому класові наступного понеділок.

- чергують учні до кінця занять. В кінці чергування прибирають вестибуль, коридори, здають нарукавні пов’язки, доповідають черговому класному керівнику і з його дозволу закінчують чергування.

З метою контролю за дотриманням правил для учнів, належного санітарного стану, обліку учнів, які спізнюються на уроки, виконання організаційних функцій у НВК вводиться чергування учнів.

- чергування учнів очолює черговий вчитель (староста чергового класу)

Він підпорядковується черговому від адміністрації і керує черговими

учнями класу.

- на чергування призначається один клас, приймає чергування у понеділок о 8.45 год. Чергування здійснюється цілий тиждень.

- черговий клас забезпечує чергування у вестибюлі, коридорах НВК,

їдальні. Чергові учні з’являються на чергування за 15 хв. до початку

занять;

- всі учні чергового класу присутні на уроках;

- в кожному класі старостою призначається два чергових учні, які відповідають за порядок у приміщенні та частини коридору, яка прилягає до класу;

- усі чергові по класах підпорядковані старшому черговому учневі, який

підпорядкований черговому вчителю;

- після закінчення занять в усіх класах чергові учні закривають всі вікна,

перевіряють чи закриті всі водопровідні крани прибирають вестибуль та територію при вході в НВК, доповідають черговому вчителю і з його дозволу закінчують чергування.

- чергові учні класу перед початком кожного уроку оглядають приміщення, готують клас до уроку.

- на перерві витирають класну дошку, пил з підвіконників, провітрюють приміщення, при необхідності проводять вологе прибирання підлоги класу, виносять сміття;

- чергові учні в класі відповідають за збереження державного майна, яке

знаходиться у класі. Вони зобов’язані вимагати виконання всіма учнями класу “Правил для учнів” та будь-яким учнем доповідає класному керівнику, учителю, який веде уроки в класі;

- після закінчення занять у класі чергові учні по класі оглядають парти,

стільці, інше майно класу про псування доповідають класному керівнику, забирають забуті учнями речі передають їх в методкабінет.

Про ці речі наступного дня повідомляють учнів класу. Проводять у класі вологе прибирання, здають клас старості, який доповідає класному керівнику.

- відповідальність за якісне чергування учнів по НВК несе староста

класу, класний керівник.

ЛАБОРАНТ НВК

- працює під керівництвом відповідних зав. кабінетом;

- своєчасно підготовляє все необхідне для лабораторних, практичних робіт, демонстраційнї дослідів. Несе відповідальність за правильну експлуатацію і збереження довіреного йому обладнання;

- знає і стежить за дотриманням учнями правил техніки безпеки та протипожежної безпеки;

- бере участь у підготовці і проведенні позакласних виховних заходів з

свого предмету;

- бере участь у зміцненні навчально-матеріальної бази кабінету виготовлені учнями саморобних навчальних посібників;

- бере участь у суспільно-корисній праці;

- стежить за дотриманням школярами правил для учнів.

ЛІКАР, МЕДИЧНА СЕСТРА:

- забезпечують медичний огляд вихованців НВК перед початком навчання

(особливо в осінньо-зимовий, зимово-весняний період високої

захворюваності ГРВІ), медичне обслуговування вихованців НВК,

виконання учнями режиму дня, здійснюють прийом хворих учнів, направляють їх для відвідування лікарів-спеціалістів. Лікар і медсестра контролюють стан харчування учнів, проводить санітарно-освітню роботу з персоналом, учнями, батьками учнів.

СЕКРЕТАР – ДРУКАРКА:

- виконує друкарсько-письмові роботи, статистичний облік і архів НВК, допомагає класним керівникам і наставникам у веденні особових справ учнів та записи новоприйнятих учнів у відповідні журнали.

- веде облік вхідної та вихідної документації

- організовує прийом відвідувачів

- здійснює документальне забезпечення кадрової роботи НВК та медичного нагляду працівників.

К У Х А Р:

- забезпечує своєчасне і високоякісне приготування їжі, її калорійність, санітарний стан кухні, забезпечення посуду, майна. Шеф-кухар стежить за дотриманням натуральних норм харчування, видачі та відповідність порцій, дотримання санітарного стану кухні, посуду, майна, справність технічного обладнання.

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК:

- забезпечує якісне миття посуду в їдальні НВК за допомогою спеціальних миючих розчинів;

- у вільний час допомагає шеф-кухарю у підготовці сирої продукції до приготування, стежить за збереженням майна їдальні, підтримує санітарний стан їдальні та харчоблоку.

К О М І Р Н И К:

- забезпечує якісне зберігання дорученого йому майна НВК. Відповідає за збереження, правильне використання та строки реалізації продуктів. Веде

журнал прибутку і видатку майна, а також журнали обліку відходів, бракеражу сирої продукції, обліку виконання норм харчування, розписує меню-розкладку, а також щоденне меню для дошкільного відділення та школи І-ІІІ ст. на кожний день Забезпечує дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки. Видає шеф-кухарю продукти харчування і слідкує за повною їх закладкою;

- дотримує вимоги виробничої санітарії.

СТОРОЖІ НВК:

- мають позмінний графік, робочий час якого становить 24 години, з обідньою перервою з 14.00 до 15.00, з наступним відпочинком 72 години або 3 доби (за письмовою згодою працівників). У разі лікарняного, чергової чи додаткової відпустки – виходять кожний третій день з 17.00 до 08.00 год., у вихідні та святкові дні працюють цілодобово.

- з 8 години ранку здійснювати прийом – передачу чергування із записом у відповідний журнал чергування;

- при наявності порушень доповідати заступнику директора по

господарській роботі або директору НВК;

- щодобово стежити за збереженням майна НВК, а також майна, що знаходиться на території НВК;

- в ранні та вечерні години вмикати освітлення коридорів НВК в

разі необхідності, а також стежити за економічним використанням освітлення в разі його відключення повідомляти диспетчера;

- допомагати в підтримці чистоти та порядку в НВК та її території;

- в разі необхідності допомагати по господарській роботі в НВК;

- слідкувати за роботою котельні із записом у журнал чергування, при необхідності ставити до відома завідуючого господарством про недоліки в роботі операторів;

- в зимовий період прочищати від снігу доріжки від вулиці до входу в НВК.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

- підтримувати чистоту і порядок на закріпленій території та кабінетах.

- дотримуватись правил санітарно-технічної гігієни;

- чергувати в НВК згідно графіку, розробленого зав господарством НВК;

- в дні чергування підтримувати чистоту і порядок по всій НВК протягом дня;

- при помічених пошкодженнях або порушень негайно доповідати адміністрацію;

- здійснювати вологе прибирання приміщень початкових класів на великій перерві.

ПРАЦІВНИК ПО РЕМОНТУ І ОБСЛУГОВУВАННЮ

ПРИМІЩЕНЬ І СПОРУД

- слідкувати за роботою електрообладнання їдальні, насосної станції,

електрообладнання майстерень, кабінетів і т.п. згідно правил техніки безпеки і правил технічної експлуатації;

- систематично проводити профілактичні роботи (перевірки) стану провідників та силових, освітлювальних, групових щитків в цілому об’ємі;

- систематично контролювати наявність заземлення всіх приладів та електрообладнання;

- слідкувати, щоб всі групові, силові щитки, шафи були закриті;

- згідно журналу виконаних робіт своєчасно виконувати всі міроприємства, записані у журналі;

- систематично та своєчасно проводити профілактичні та ремонтні роботи водопостачання та сантехніки;

- в аварійних ситуаціях негайно ставити до відома адміністрацію;

- проводити заходи по економії електроенергії та тепла.

ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

а) чесно і добросовісно дотримуватись режиму, вимог Статуту НВК «Гармонія» та Положення про НВК «Гармонія», правил внутрішнього розпорядку закладу, дотримуватись дисципліни праці;

б) систематично підвищувати свій професійний, культурний рівень, ділову кваліфікацію;

в) бути прикладом гідної поведінки і високого морального обов’язку як

у НВК так і поза НВК;

г) дотримуватись вимог по техніці безпеки, виконувати протипожежні

вимоги та виробничої санітарії;

д) берегти і зміцнювати власність НВК, в учнів бережливість ставлення

до державного майна;

е) проходити у встановлені строки медичні огляди, відповідно до закону

про охорону праці.

Дирекція НВК має право змінювати характер роботи обслуговуючого

персоналу залежно від навантаження згідно існуючого законодавства.

ЄДИНІ ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ НВК:

ПРИХІД УЧНІВ ДО НВК

- прихід учнів до НВК починається о 8.00 хв. і закінчується о 8.55 хв.

київського часу;

- всі учні збираються біля кабінету, де згідно розкладу проводять уроки,

або закріпленого класного приміщення, знімають верхній одяг;

- староста класу або його заступник за 5 хв. до початку уроку бере ключ

і відкриває клас, запускає учнів у приміщення;

- зайшовши у клас учні готуються до занять і чекають учителя, поводять себе тихо, розмовляють неголосно;

- категорично забороняється учнями приносити в НВК речі, які не мають відношення до навчального процесу.

НА УРОКАХ УЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

- після першого дзвінка зайняти свої місця у класі і приготувати все необхідне до уроку;

- при вході вчителя у клас або виході учні зобов’язані встати і вийти

із-за столу (парти);

- перед початком занять черговий учень по класу доповідає вчителю про відсутніх учнів на даному уроці і готовність учнів до уроку;

- учні, які пропустили заняття через хворобу, повинні подати довідку від лікаря;

- під час уроку нічого зайвого на парті не повинно бути;

- після відповіді учень повинен подати учителю щоденник для запису оцінки;

- під час відповіді, з дозволу учителя, учні можуть сидіти;

- при вході або виході з класу старших за віком директора, заступників або осіб інспекторського апарату учні повинні встати;

- вихід учнів з класу під часу можливий тільки у виняткових випадках з дозволу вчителя;

- на уроках фізкультури учні повинні мати спортивне взуття та спортивну форму, на уроках хімії, біології – білі халати.

ВИМОГИ ДО УЧНІВ НА ПЕРЕРВІ:

- при появі на подвір’ї, їдальні педагогів, осіб старшого віку, учні повинні привітати їх;

- кожен учень повинен дотримуватись чистоти як в кабінетах, та і в коридорах, подвір’ї, санвузлах.

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ УЧНЯМИ:

- всі домашні завдання крім зошита записуються у щоденники;

- письмові завдання виконуються з дотриманням єдиних вимог до усного писемного мовлення;

- виконувати домашні завдання на листочках або інших предметах забороняється;

- під час виконання завдань учні виконують першими письмо завдання з предметів природничо-математичного циклу, а потім з гуманітарного циклу.

ВИМОГИ ДО УЧНІВ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

- підручники та книги, зошити, щоденники повинні триматись в чистоті,

обгорнутими стандартними обкладинками.

- роботи запису і помітки на сторінках підручників категорично заборонено;

- зошити учнів повинні бути чистити, акуратними, підписаними згідно вимог. Не дозволяється виривати листки із зошита;

- забороняється розпочинати новий зошит коли ще не закінчився старий;

- в зошиті дотримуватися орфографічного режиму;

- зошити зберігати в папках;

- учні несуть повну відповідальність за збереження майна в класі. У випадку псування майна оплачують його вартість у 10 кратному розмірі;

- в кінці навчального року учні разом з класним керівником здають майно класів заступнику директора з господарської роботи;

- учні, які закінчили НВК, отримують документи про освіту лише після того, як розрахуються за майно і підпишуть обхідний лист;

- після закінчення навчального року всі учні зобов’язані відремонтувати підручники і своєчасно здати і бібліотеку;

- забороняється бруднити стіни, робити на них написи. В разі порушення, ремонт проводиться самими учнями (за рахунок батьків);

- при навмисному або систематичному псуванні майна учень карається виключенням зі НВК;

- всі учні зобов’язанні охороняти зелені насадження на території НВК, а в разі пошкодження висаджують рівноцінні. Кожен клас займається озелененням закріпленого за ним приміщення та вікон коридору навпроти кабінету.

ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ:

- учні зобов’язані ходити до школи у шкільній формі; (світлий верх, темний низ);

- учні зобов’язані з’являтися в НВК чистими, акуратно одягненими, взуття повинно бути чисте, у забрудненому взутті учні в класи не допускаються;

- всі хлопці носять тільки короткі акуратні зачіски;

- кожен учень повинен мати одну-дві носових хустки та гребінці.

ВИМОГИ ДО УЧНІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСКУРСІЇ, КУЛЬТПОХОДІВ

- учні повинні дотримуватись правил вуличного руху, правил поведінки

на транспорті, виконувати вказівки старшого, який супроводжує групу учнів;

- знаходячись у транспорті забороняється голосно кричати, бігати, самовільно міняти місця, виходити з транспорту;

- при санітарній зупинці транспорту забороняється самовільно виходити, переходити на другий бік вулиці;

- при виконанні робіт суворо дотримуватися правил техніки безпеки, не псувати майно господарства, берегти урожай;

- під час пояснень екскурсовода не відходити від групи, не порушувати громадський порядок;

- уважно вислухати і суворо виконувати всі вказівки, які дають старші;

- після закінчення екскурсії і т.п. всі організовано у НВК, після чого повертаються додому лише з дозволу старшого групи.

ГУРТКОВА РОБОТА. ПРОВЕДЕННЯ ВЕЧОРІВ

- всі учні обирають гуртки за інтересами та уподобаннями;

- відвідування гуртків НВК здійснюється у дні та години, визначенні режимом роботи учнів та працівників;

- вечори відпочинку, дискотеки проводяться згідно календарного плану та плану роботи НВК;

- якщо на вечір хочуть запросити гостя повинні попросити на це дозволу у заступника директора з виховної роботи. У випадку дозволу вони несуть повну відповідальність за поведінку гостя і дотримання ним правил поведінки в НВК;

- учням або гостям, які нетактовно ведуть себе на вечорах відпочинку, порушують встановлений порядок пропонується залишити вечір. На наступний день вони прибудуть у НВК з батьками;

- після закінчення вечора учні ідуть додому.

ЗАОХОЧЕННЯ ТА ПОКАРАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ УЧНІВ НВК:

- у письмовій формі наказом директора з оголошенням на лінійці;

- нагородження цінним подарунком, премією;

- письмова подяка батькам додому або по місцю роботи;

- нагородження золотою або срібною медаллю;

- нагородження похвальними листами за особливі успіхи у навчанні окремих предметів.

ПОКАРАННЯ УЧНІВ НВК:

- усне зауваження;

- оголошення догани перед класом;

- оголошення усної або письмової догани на лінійці;

- виклик на педраду, раду НВК;

- лист батькам додому або на роботу;

- занесення в списки схильних до правопорушень;

- зниження оцінки з поведінки;

- виключення із числа учнів НВК.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКЦІЇ НВК

Дирекція НВК зобов’язана:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів, якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та технічних працівників НВК, відповідно до їх спеціальностей та кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робоче місце, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати і їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи НВК;

г) організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання;

д) укладати і розвивати угоди педагогічними та науковими керівниками (працівниками) відносно до чинного законодавства, Закону України “Про освіту” та навчання;

е) доводити до відома педагогічних працівників педагогічне навантаження;

є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам згідно з графіком;

ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, відповідне обладнання всіх робочих місць, створювати умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати управління, зміцнення трудової дисципліни;

и) додержуватись умов колективного договору, згідно ставитись до повсякденних потреб працівників НВК, забезпечувати надання їм встановлених пільг;

і) своєчасно готувати і подавати статистичні звіти і відомості про роботу і стан справ у НВК;

к) забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, освітлення, створити умови для збереження верхнього одягу, особливо в роздягальнях спортзалу.

РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Для працівників встановлено п’ятиденний робочий тиждень.

- в межах робочого дня педагогічні працівники НВК повинні вести всі

види навчально-методичної та дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і методичної роботи;

- в залежності від специфіки роботи для частини працівників можуть

встановлюватись окремі графіки роботи або початку і закінчення роботи;

- залучення педагогічних працівників до роботи у вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом дирекції НВК.

- робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін

наданням іншого дня відпочинку, або у грошовій формі у подвійному розмірі;

- окремим працівникам, яким не може бути встановлена щоденна тривалість робочого часу, з тим, щоб тривалість робочого часу не перевищувала числа робочих годин, встановлених законодавством України. Робота у святкові, вихідні дні включається в місячну норму робочого часу;

- вихідні дні для них передбачаються графіком роботи;

- під час канікул, що збігаються з черговою відпусткою, директор НВК має право залучати педагогічних працівників та технічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх педагогічного навантаження або норм робочого часу;

- робота органів самоврядування в НВК регламентується положенням про загальноосвітній заклад, статутом НВК;

- графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний рік. Надання відпусток оформляється наказом по НВК;

- надання відпусток директору та заступникам НВК оформляється наказом управління освіти Ужгородської міської ради;

- забороняється ненадання відпустки протягом двох років підряд.;"p>

ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

- проводжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

- передоручати виконання трудових обов’язків іншим особам;

- відволікати учителів та учнів від їх безпосередніх обов’язків та виконання робіт не зв’язаних з роботою у НВК забороняється.

ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці та інші досягнення у роботі працівникам можуть оголошуватися:

- усна подяка;

- подяка у наказі із записом у трудову книжку;

- нагородження грамотою дирекції НВК;

- нагородження грамотою Управління освіти Ужгородської міської ради;

- нагородження грамотою Управління освіти та науки Закарпатської ОДА;

- нагородження грамотою Міністерства освіти України;

- грошова премія.

За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні

працівники можуть представлятися до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, почесними знаками.

Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги, їм надається перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошується наказом по НВК, доводиться до відома всього колективу НВК і заноситься до трудової книжки.

СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення з роботи.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу Законів про Працю України.

До застосування дисциплінарного стягнення працівник зобов’язаний подати письмові пояснення складається відповідний акт не менше як трьома особами із числа працівників НВК.

Дисциплінарне стягнення застосовуються безпосередньо після здійснення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення не рахуючи часу хвороби працівника, або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення оголошується у наказі і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення на працівника його не буде передано (піддано) новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до праці не застосовуються.

Дирекція НВК має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

Правила внутрішнього розпорядку обговорено і прийнято на загальних зборах трудового колективу НВК.

«___» __________ 20__ року М.В. Карпинець